ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร(อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)

การบันทึกข้อมูลบนระบบรองรับการทำงานเฉพาะเว็บบราวเซอร์ Google Chrome

ติดต่อ

ต้องการสอบถามการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร ติดต่อกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร
โทร. 02-579-3006
ต้องการสอบถามการใช้ระบบงาน ติดต่อกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
โทร. 02-940-6028-9 , 02-940-6071